Uvod

Dobrodošli v spletni učilnici Sindikata Mladi plus, ki je nastala v okviru projekta Kažipot do dostojnega dela!


E-učilnica je sestavljena iz poglavij, ki zajemajo glavne teme, s katerimi se ukvarjamo na Sindikatu Mladi plus, sindikatu dijakov, študentov in mladih brezposelnih. Nekatera poglavja imajo zaradi lažjega razumevanja in pregleda tudi podpoglavja. E-učilnica je tako namenjena tistim mladim, ki se želite opolnomočiti za vstop na trg dela kot tudi vsem, ki vas predstavljene vsebine zanimajo. V učilnici boste našli zanime vsebine o sindikatih in sindikalizmu, našli boste informacije o študnetskem delu in diskriminaciji na trgu dela, ni9smo pa pozabili niti na brezposelne, ki si pri predmetu Ni statusa, je panika lahko preberejo vse o Zavodu za zaposlovanje in pravicah ter dolžnostih brezposelnih oseb. 

Brošure, ki jih najdete med gradivi so dostopne tudi na naši spletni strani, pod zavihkom sindikalni kotiček - gradiva. 

Za vsa vprašanja, v zvezi s spletno učilnico smo na voljo preko elektronskega naslova: info@mladiplus.si 

Lahko pa nas obiščeš tudi vsak dan med tednom v času uradnih ur. 

  Available courses

  Veš kaj vse mora vsebovati pogodba o zaposlitvi? Poznaš njene sestavne dele? Kaj pa delavske in socialne pravice, ki pripadajo delavcem in delavkam? 

  Vse informacije te čakajo pri predmetu pogodba o zaposlitvi. 

  Če ti bo ali ti je potekel status dijaka ali študenta oziroma si postal_a brezposeln_na, je predmet Ni statusa, je panika pravi zate. 
  Tu zveš vse o prijavi na zavod za zaposlovanje, urejanju zdravstvenega zavarovanja in pravice do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti. Izvedel_a pa boš tudi vse o pravicah in dolžnostih, ki jih imajo brezposelne osebe prijavljene na zavodu. 

  Veš, da je delo brez napotnice v resnici delo na črno, v primeru inšpekcijskega nadzora pa kazen doleti tako delavca, kot delodajalca? Katere pravice ima študent_ka pri opravljanju dela in še več drugih pomembniih informacij o študentskem delu boš našel_la v tem poglavju. 


  Prvi del izobraževanja zajema definicijo mladih ter predstavitev mladinskega sektorja in mladinske politike. Vključuje tudi predstavitev pojma participacija mladih in razlago različnih oblik izobraževanja.

  Sodelujoči v izobraževanju s pomočjo različnega elektronskega gradiva, odzivov udeležencev na usposabljanjih v Potujoči šoli sindikalizma Sindikata Mladi plus in zunanjih virov :

  - spoznajo in razumejo definicije, ki opredeljujejo področje mladine in izzive, s katerimi se srečujejo mladi,  

  - razumejo pomen in koncepte mladinskega dela in mladinske organizacije,

  - spoznajo mladinski sektor in strukture v njem,

  - razlikujejo in spoznajo različne pojme povezane z mladinskim sektorjem,

  - spoznajo in razlikujejo med različnimi načini in oblikami participacije in se zavedo in ter ovrednotijo pomen lastne participacije,

  - prepoznajo lastne kompetence, ki so jih pridobili na različne načine,

  - spoznajo, razumejo in razlikujejo med različnimi oblikami učenja,

  -  spoznajo in se zavedajo problematike brezposelnosti mladih in poznajo akterje, ki naslavljajo to področje,

  - spoznajo in razlikujejo med ukrepi Aktivne politike zaposlovanja in Jamstva za mlade.

  Udeleženci s pomočjo gradiva spoznajo, prepoznajo in razumejo:

  -  pomen dostojnega in prekarnega dela,

  -  značilnosti različnih oblik dela in pravic, povezanih z njimi,

  -  elemente delovnega razmerja. 

  S pomočjo gradiva udeleženci spoznajo, razumejo in analizirajo teme, povezane s sindikalizmom.

  - Zavedajo se pomena sindikalnega organiziranja,

  - spoznajo in razumejo vlogo mladih v sindikalnem organiziranju,

  - spoznajo razloge in pogoje za obstoj sindikata znotraj podjetja,

  - razumejo in znajo pojasniti pojma reprezentativnost in kolektivno pogajanje,

  - razlikujejo med svetom delavcev in sindikatom, 

  - spoznajo zgodovino sindikalnega organiziranja.

  Kot zadnja tema v sklopu izobraževanja nastopi diskriminacija.

  Udeleženci preko virov in nalog

  - spoznajo pojem diskriminacija,

  - ločijo med različnimi vrstami diskriminacije,

  - ločijo in pojasnijo med diskriminacijo, mobingom ter viktimizacijo,

  - razumejo zakaj je diskriminacija prepovedana,

  - spoznajo zakonski okvir, ki diskriminacijo preprečuje,

  - spoznajo ukrepe in institucije, na katere se žrtve diskriminacije na delovnem mestu lahko obrnejo po pomoč.